Krantz en Polak

Krantz & Polak is een onafhankelijk contra-expertise bureau (experts, taxateurs en schade coaches) in Utrecht. Dat onafhankelijke betekent dat wij alleen werken voor verzekerden en op geen enkele wijze betrokken zijn bij verzekeringsmaatschappijen. Wij behartigen dus uw belangen en niet die van een grote verzekeringsmaatschappij.

Wat hebben we gedaan?

Voor Krantz & Polak is een nieuwe responsive website gebouwd op basis van de bestaande huisstijl en zijn er verschillende online marketingwerkzaamheden uitgevoerd.

Bezoek website